You are here

Vánoční DIY 2018: Stresová Zlomalovánka

Série: Tagy:

Po kratší, asi pětileté pauze se vracíme s vánočním DIY.

Kdy jindy než v tento čas plný pohody a klidu oceníte naši stres vzbuzující Zlomalovánku pro dospělé (věkem).

Zlomalovánka
Verzi pro tisk stahujte zde (cca. 0.5 MB).

K vybarvování doporučujeme ty nejtemnější pastelky. Kdo nám v komentářích nebo na Twitter pošle obrazovou dokumentaci hotového výtvoru, nevyhraje nic.

Ať slouží!

Komentáře

První!
A stejně jsem nic nedokázal...

Hmm takže když způsobíte nukleární válku, tak máte z 33% splněno :-D

To je závazek do nového roku? :-P

Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards.
Stunning Master Bedroom Decorating Ideas

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share.
Amazing Small House Kitchen Designs

Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards.
Incredible Bathroom Decorating Ideas

https://jenda.hrach.eu/f/bugemos-589.png


import cv2
import numpy as np
import queue

im = cv2.imread("Stresova-Zlomalovanka.png")

def darkcolor():
__a = np.random.uniform(0, 127, size=3)
__return a

def cond(p):
__return (p>127).all()

def dfsfill(im,x,y,c):
__if not cond(im[x,y]):
____return
__q = queue.Queue()
__q.put((x,y))
__while not q.empty():
____x,y = q.get()
____if x>=1 and cond(im[x-1, y]):
______im[x-1, y] = c
______q.put((x-1, y))
____if y>=1 and cond(im[x,y-1]):
______im[x, y-1] = c
______q.put((x, y-1))
____if x<im.shape[0]-1 and cond(im[x+1,y]):
______im[x+1, y] = c
______q.put((x+1, y))
____if y<im.shape[1]-1 and cond(im[x,y+1]):
______im[x, y+1] = c
______q.put((x, y+1))

for x in range(im.shape[0]):
__for y in range(im.shape[1]):
____dfsfill(im, x, y, darkcolor())
__print("fill %i"%x)

cv2.imwrite("filled.png", im)

  • nahraďte _ za mezery, místní CMS umí jenom tag <code> a ne <pre> tak jsem odsazení nedokázal zadat
  • nepovedlo se mi uspokojivě použít cv2.floodFill, ten threshold nefunguje podle mých představ a masku se mi zkoumat nechtělo
  • tupé rekurzivní DFS narazilo na limit stacku v Pythonu
  • celkově je to šíleně pomalé, příště to napíšu v nějakém vhodnějším jazyce

super načasování a ještě lepší vybarvení! ;)

Rychlejší a kratší varianta v PHP
Online zmalovátor: https://hensl.tech/zlo.php


<?php

$im = imagecreatefrompng("Stresova-Zlomalovanka.png");
for($y = 0; $y < imagesy($im); $y++){
for($x = 0; $x < imagesx($im); $x++){
if((imagecolorat($im, $x, $y) & 0xFF) > 127){
imagesetpixel($im, $x, $y, 0xFFFFFF);
}
else{
imagesetpixel($im, $x, $y, 0x000000);
} } }
for($y = 0; $y < imagesy($im); $y++){
for($x = 0; $x < imagesx($im); $x++){
if(imagecolorat($im, $x, $y) == 0xFFFFFF){
imagefilltoborder($im, $x, $y, 0x000000, mt_rand(0, 0xFFFFFF));
} } }
imagepng($im, "zlo.png");

příliš mnoho barev. černá a červná by plně postačovaly.
Opět jste dokazal, jen to že jste nic nedokázal
:)

Jerry64...hahaha...Jerry64... Skoda, s takovym jmenem dnes zkousku neudelate.
Zkuste to priste, mozna budu mene rozmarily....

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
minecraft skindex

I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
UiPath freelancer

import cv2
import numpy

img = cv2.imread("Stresova-Zlomalovanka.png")
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.threshold(gray, 128, 255, cv2.THRESH_BINARY, dst=gray)
_, markers = cv2.connectedComponents(gray, connectivity=4)
img = cv2.cvtColor(markers.astype("uint8"), cv2.COLOR_GRAY2BGR)
lut = numpy.random.randint(0, 255, (1, 256, 3)).astype("uint8")
lut[0, 0, :] = 0
cv2.LUT(img, lut, img)

cv2.imshow("zlo", img)
cv2.waitKey()

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Walworth valves supplier

This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff.
pneus

This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.!
토닥이

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work.
wwwroblox.com redeem

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
JDA Demand Fulfillment Training

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well..
Python Online Job Support from India

I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that...
https://www.roadrunneremails.org/

Is it okay to post part of this on my website basically post a hyperlink to this webpage?
ibm blueworks training

I read that Post and got it fine and informative.
신용카드현금화

Nie, radšej křivky https://nahraj.to/g/L1f

Tento příspěvek se zabývá novými možnostmi efektivního obarvování abstraktních grafických struktur (map) studovaný autory [1]. Autoři dávají volně k dispozici výsledky svého výzkumu[2]. S využitím důkazu [3] a aplikací zjištění [4] ukážeme možnost rychlého obarvení výše zmíněné mapy v rámci slabšího teorému [5].

Upozornění: Pro účely tohoto výzkumu nejsou uzavřené oblasti glyfů považovány za součást mapy.

Neobarvená mapa byla nejprve vyexportována jako bitmapa v maximálním možném rozlišení. Toto rozlišení bylo určeno jako limitní rozlišení, kdy již další zvětšení tvoří jen čtvercové struktury místo obrazových bodů.

Tato vyexportovaná bitmapa byla ohodnocena prahovým algoritmem tak, že všechny body s hodnotou menší než 225 byly označeny kódem 0 a s hodnotou stejnou či větší pak kódem 16777215. Kódy odpovídají barvám v BGR prostoru v LE kódování. Prahová hodnota 225 byla určena měřením estetické reakce testovacích subjektů.

Pro další operace byl implementován software v moderním dialektu jazyka Scheme [6].

V nově získané bitmapě byly iterativně označeny souvislé oblasti kódu 16777215 a každé byl přiřazen nový kód dle pravidla (+ (* w y) x). Následně byly tyto oblasti rozšířeny do přilehlých obrazových bodů s kódem nula. Tato operace proběhla postupně vždy jeden bod pro jeden region tak, aby nedošlo k hladovému roztáhnutí oblastí ve směru os souřadnic. Všechny body byly vyplněny v devíti iteracích.

Z takto pročištěné mapy byl sestaven seznam hran neorientovaného grafu, kdy každá plocha je reprezentována uzlem a sousedství ploch je pak vyjádřeno hranou tohoto grafu. Vhodným seřazením uzlů dle počtu navazujících hran, stochastickou alokací barev ze zadané množiny a s nutností - byť drobného - backtrackingu, byl graf obarven pěti barevnými kódy.

Rešerší z dalších prací autorú [7] byly vybrány nejvhodnější možné barvy pro zobrazení a čtyři finální barvy pak byly opět určeny měřením estetické reakce testovacích subjektů.

Výsledek algoritmu je možné vidět na [8] a [9].

Budoucí práce by se měly zaměřit na praktickou aplikaci kvadratického algoritmu pro obarvení pouze 4 barvami [4]. Nelze vyloučit, že ačkoliv chromatické číslo mapy [2] je 4 (uvádíme bez důkazů), je možné, že estetické nároky znemožní vizuálně atraktivní obarvení pouze čtyřmi barvami.

[1] https://bugemos.com/

[2] https://www.bugemos.com/?q=node/589

[3] Wikipedia contributors. (2018, December 18). Four color theorem. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 09:19, December 31, 2018, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Four_color_theorem&oldid=874329529

[4] http://people.math.gatech.edu/~thomas/PAP/fcstoc.pdf

[5] Wikipedia contributors. (2018, August 14). Five color theorem. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 09:19, December 31, 2018, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Five_color_theorem&oldid=854955535

[6] http://racket-lang.org/

[7] https://www.bugemos.com/?q=taxonomy/term/51

[8] http://joe.cz/bugemos/Stresova-Zlomalovanka-5ct-hd.png

[9] http://joe.cz/bugemos/Stresova-Zlomalovanka-5ct-full.png

Hustokrutoprisne. Davam 5 andulek! Navrhuji preklad a publikaci v http://www.jir.com/

I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
Bathroom Supplies

Zlo nám už visí v kanceláři v rámečku jako motivace. Nicméně po dokončení jsem si říkal, že by bylo lepší, kdyby tu visel celý kalendář (takový Zlondář:-). Samozřejmě by těch dvanáct měsíců muselo být proloženo Kapitánem Pejskem a Majorem Ostřížem :-)

You're so thoughtful. doulas near me

Great site thanks admin. More power. clip in hair extensions spokane wa

awesome post i love it keep posting more! https://lawncarenormanok.com

Great site thanks admin. More power.
https://countertopsspokane.com

Awesome site i love it keep posting more! Click here

Satisfied with this new release
lashes near me

Stress-free one
longer eyelashes