You are here

7statečných

O nevstupování do stejných řek

Série:

Jen tak PVI, abychom alespoň částečně vrhli světlo na to, co děláme, když tady celé týdny nic nevychází.

Například se snažíme vysvětlovat, že studentský komiks mají dělat studenti. A když se žádní takoví (údajně) nenajdou, nezbývá nám než produkovat toto.