You are here

Trustport

Toto jsou komerční stripy, které připravujeme pro <a href="http://www.trustport.com/blog/" target="_blank">blog společnosti Trustport</a>. Stripy jsou v angličtině a mají být vždy na téma článku. To se zatím daří, ovšem někdy na úkor vtipu...

Trustport: WikiLeaks

Série:

Tento strip vyšel na blogu společnosti Trustport dne 9.2.2011. Téma článku: WikiLeaks.
Odkaz: http://www.trustport.com/blog/2011/02/09/the-man-who-did-not-fit-in/
Komiks byl po odevzdání zřejmě reformátován a odrazilo se to na kvalitě grafiky.

Trustport: Netiquette

Série:

Tento strip vyšel na blogu společnosti Trustport dne 24.1.2011. Téma článku: Netiketa.
Odkaz: http://www.trustport.com/blog/2011/02/01/do-we-need-netiquette/
Komiks byl po odevzdání zřejmě reformátován a odrazilo se to na kvalitě grafiky.

Stránky